top of page

תקנון הסטודיו

  1. כל הסדנאות כוללות את כלל חומרי הגלם ואין צורך להביא דבר.

  2. כל הפעילות בסטודיו מבוטחת בביטוח צד ג.

נהלי ביטול הרשמה:

1. בכפוף לחוק הגנת הצרכן ניתן לבטל את ההרשמה לסדנה בתוך 14 ימים מיום        העסקה, ולקבל את כספכם חזרה, בניכוי תשלום דמי הרשמה על סך 350 ₪.

2. במצב של ביטול הרשמה שיעשה בחלוף 14 הימים מיום ביצוע העסקה, יוחזר ההפרש בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% משווי העסקה או בסך 100 ₪, לפי הנמוך  מבניהם, ובלבד שהביטול ייעשה לפחות 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד קיום הסדנה, לא ינתן החזר כספי לאחר מועד זה.

3. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל או לשנות את מועד סדנה במקרים חריגים.

 

                                                                                                                               בברכה,

צוות הסטודיו לעץ

bottom of page