top of page

סדנאות הורים ילדים פרטניות

פינות ישיבה

לפניכם שלושה סוגי מוצרים:

הלבבות בתחתית התמונה יעזרו לכם לדעת את סוג השובר ודירוג המחיר:

מתוק שלי

אויש אתה פשוש

לא זה משהו?!

צבע בתוספת 100 ש"ח לכל המוצרים

1200 ש"ח

1550-1700 ש"ח

1700 ומעלה

חזרה_edited.png

סדנת יצירה של כיסא חיות  - צפרדע לחדר הילדים

סדנת יצירה של כיסא חיות  - שועל לחדר הילדים

סדנת יצירה של כיסא חיות  - רקון לחדר הילדים

סדנת יצירה של ספסל חיות - סוס לחדר הילדים

סדנת יצירה של ספסל חיות - צב לחדר הילדים

סדנת יצירה של ספסל חיות - חתול לחדר הילדים

סדנת יצירה של כיסא וינטג' לחדר ילדים

bottom of page